Vriend worden van de stichting

Ja, ik word vriend van de stichting!

Uw naam *

Adres *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Emailadres *

Als vriend betaal ik jaarlijks
€ 25,-€ 50,-€ 100,-Ander bedrag

Ander bedrag

Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over naar bankrekening- nummer NL 03 INGB 0007.02.87.80 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim.

abnamrobankingbankrabobanksnsbank