Vriend worden van de stichting

Ja, ik word vriend van de stichting!

  Uw naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  Emailadres *

  Als vriend betaal ik jaarlijks

  € 25,-€ 50,-€ 100,-Ander bedrag

  Ander bedrag

  Ik maak het bedrag zelf jaarlijks over naar bankrekening- nummer NL 03 INGB 0007.02.87.80 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim.