Geschiedenis

Windesheim is een klein dorp met een lange en rijke historie. Het is namelijk de bakermat van de Moderne Devotie, een beweging die ontstond onder leiding van Geert Groote en die tot doel had de kerk te zuiveren van verschillende uitwassen en wantoestanden. Men wilde terugkeren tot het meest wezenlijke van het christelijk geloof. Met het oog op dit doel werd door volgelingen van Geert Groote (de broeders des Gemenen Levens) in de 14e eeuw te Windesheim een klooster gesticht. Dit klooster kreeg een enorme invloed in heel Europa. Het werd het centrum van een organisatie waarbij meer dan honderd kloosters waren aangesloten.

historie-kerkgebouw-windesheimNu, vijf eeuwen later, is daar niet veel meer van over, hoewel de Windesheimer Congregatie nog altijd bestaat. Onder invloed van de reformatie is destijds het klooster gesloten en later verwoest. Het kerkgebouw vormt nog een laatste overblijfsel. Het is een gebouw met een heel karakteristieke vorm.

Hoogstwaarschijnlijk is het oorspronkelijk gebouwd als brouwhuis van het klooster. Dat verklaart ook de buitengewone hoogte van het gebouw. De kerk heeft in de jaren tachtig van de vorige eeuw een zeer omvangrijke restauratie doorgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een bijzonder stijlvol kerkgebouw.