Bestuur

Om dit te kunnen realiseren is er een bestuur samengesteld bestaande uit mensen die wonen in (de buurt van) Windesheim en die zich nauw betrokken voelen bij dit gezichtsbepalende punt van het dorp en die dit markante gebouw een warm hart toedragen.

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Adriaan Mostert (Voorzitter)
Daan Wenderich (Secretaris / Verhuur coördinator)
Erica Bredewold (Penningmeester)
Dick Sluiter (Bestuurder)
Ria Sluiter-Palland (Bestuurder)
Alexander Tuitert (Bouwkundig adviseur)
Koen de Jong (Bestuurder)