Aanleiding & Doel

De Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim is opgericht met als doelstelling het kerkgebouw en de aangebouwde kosterswoning alsmede de pastorie in Windesheim in stand te houden. De kerk is een rijksmonument en de pastorie een gemeentelijk monument. De kerk is, evenals de molen, gezichtsbepalend voor het dorp Windesheim. De instandhouding is daarom niet alleen van belang voor de gebruikers van het kerkgebouw maar ook voor de gemeenschap van Windesheim en vele andere geïnteresseerden.

De Stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor het onderhoud en de instandhouding van het kerkgebouw, de kosterswoning en de pastorie in Windesheim, teneinde de identiteit van deze gebouwen te behouden.