Eenmalige schenking

Ja, ik steun de stichting door een eenmalige gift!

  Uw naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  Emailadres *

  Eenmalige gift *

  Ik maak het bedrag over naar bankrekeningnummer NL 03 INGB 0007.02.87.80 t.n.v. Stichting Vrienden van de Kerk in Windesheim.