Presentatie van het boek De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen.

drs-arie-slob-neemt-eerste-exemplaar-in-ontvangst

Op zaterdag 6 oktober 2018 vond de presentatie van het boek De Moderne Devotie. Spiritualiteit en cultuur vanaf de late Middeleeuwen plaats in het kerkgebouw van Windesheim.

Dit nieuwe standaardwerk kwam tot stand dankzij de inbreng van 46 auteurs uit binnen-en buitenland. In een honderdtal bijdragen maken zij de spirituele en culturele reikwijdte van de Moderne Devotie voor een breed publiek inzichtelijk. Drs. Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, nam als mede-initiatiefnemer het eerste exemplaar in ontvangst.
Een tweede exemplaar werd uitgereikt aan zuster Francis-Joseph Legrand, namens de Federatie van Augustinessen van Windesheim.