Oprichting van de Stichting Vrienden van de kerk in Windesheim

Sinds woensdag 26 augustus 2015 is Zwolle een stichting rijker! Of preciezer gezegd, is Windesheim een stichting rijker. Op die dag passeerde bij het notariskantoor Het Notarieel de akte die de oprichting bekrachtigde van de Stichting Vrienden van de kerk in Windesheim.

De stichting heeft als doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van de kerkgebouwen van de Hervormde Gemeente te Windesheim (behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland). Deze prachtige historische gebouwen, ooit onderdeel van het kloostercomplex dat ontstond door de inspanningen van De Broeders des Gemenen Levens, waarvan Geert Grote en Floris Radewijns de grondleggers waren, zijn alleszins het behouden waard.

De spirituele beweging bekend onder de naam Moderne Devotie, kwam sterk op aan het eind van de 14e eeuw. De bekende Thomas a Kempis ( 1380 – 1472 ) was hiervan een van de belangrijkste vertegenwoordigers. Het huidige kerkgebouw maakte als bierbrouwerij deel uit van het kloostercomplex. Sinds 1632 is het in gebruik voor de protestantse eredienst. Het in stand houden van de gebouwen na de grondige restauratie in de jaren tachtig van de vorige eeuw vergt veel geld.

De stichting stelt zich ten doel gelden in te zamelen om in het onderhoud van de gebouwen te kunnen voorzien. Van de stichting kan men lid of donateur worden. Dit geldt voor zowel particuliere personen als bedrijven. De oprichting van de stichting is een initiatief van het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Windesheim in de personen van Willem Naberman en Jarco van de Stege.
Het is de bedoeling de monumentale gebouwen, nog meer dan nu het geval is, in het teken de plaatsen van de Moderne Devotie, en dat in samenwerking met Deventer en Zwolle waar deze beweging ook zo nadrukkelijk aanwezig was.